Maricela Cobuz
  • Deputat PSD de Suceava, Circumscripția electorală nr.35

POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
I.INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE
II.CAPACITATE REDUSĂ DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
III.MEDICAMENTE
IV.RESURSA UMANĂ DE SPECIALITATE
V.MAI MULȚI BANI PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE
VI.CADRUL INSTITUȚIONAL

POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Viziunea principală a programului Guvernului în domeniul sănătății este construită în jurul cetățeanului (pacientului) și nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca individul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate, ci sistemul să fie construit cât mai aproape de cetățean (pacient).
În acest sens, Guvernul susține următoarele investiții și acțiuni:
Construcția a 8 spitale regionale, dotate cu echipamente de ultimă generație și care vor elimina eforturile financiare și umane pentru deplasarea cetățenilor din țară către București, în speranța unui act medical de calitate.
1 spital republican, în București, care va fi organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile. Desemnarea locațiilor și contractarea studiilor de prefezabilitate pentru toate cele 9 spitale se vor face până la 1 iulie 2018.
Modernizarea spitalelor județene pentru a asigura condiții optime actului medical și pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii de sănătate la ei în județ.
Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a unităților de primiri urgențe, precum și a centrelor medicale integrate, în scopul tratării cetățeanului cât mai aproape de casă.
Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. Având în vedere răspândirea geografică a localităților și densitatea populației, prin program se va asigura prezența unei ambulanțe în fiecare comună.
Asigurarea dotării minime a cabinetelor medicilor de familie și includerea acestora în programe de formare profesională, astfel încât să eliminăm fenomenul prin care foarte mulți pacienţi aglomerează inutil secţiile de primiri urgenţe, când de fapt au afecţiuni minore, pentru care ar trebui să se adrese medicilor de familie.
Implementarea acestor măsuri va conduce la un sistem medical îndreptat spre cetățean, care să nu mai fie nevoit să traverseze țara, să stea la cozi, să cheltuie bani pe transport, cazare, doctori, în speranța unui act medical de calitate. Astfel, Guvernul susține ca actul medical, indiferent de nivelul și complexitatea lui, să fie acordat doar în urma respectării ghidurilor și protocoalelor după model european, pentru ca pacientul să beneficieze de un tratament corect, cu efecte în planul vindecării și îmbunătățirii calității vieții.

I.INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE

De cele mai multe ori, condițiile din spitalele publice sunt insalubre, fără căldură iarna sau aer condiționat vara, cu mobilier rupt sau învechit, cu dotări necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Cetățenii care dispun de venituri preferă spitalele private, unde plătesc toate serviciile, nu pentru că actul medical ar fi mult mai bun, ci pentru că li se oferă condiții de cazare decente.
MĂSURI
Construcția cu finanțare din FSDI:
8 spitale regionale, organizate ca centre de urgență-excelență, pentru toate specialitățile medicale, inclusiv cu centre de telemedicină regionale sau naționale, în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnoză, dar și pentru o a doua opinie. Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultimă generație. Cartier de locuințe pentru medici și personal, infrastructură de cazare pentru rudele și însoțitorii pacienților (hotel – minim 50 de locuri). Cost: 300 milioane de euro/spital.
1 spital republican, în București, care va fi organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile. Descriere: peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultimă generație. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilități (școală, grădiniță, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar și facilități de cazare pentru însoțitorii bolnavilor(hotel – minim 2000 de locuri). Cost: 1.1 miliarde euro.
Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea:
Spitale județene – cel puțin 15
Ambulatorii de specialitate – cel puțin 150
U.P.U. – cel puțin 25
Centre comunitare integrate medico-sociale
Dezvoltarea capacității de răspuns pentru Serviciile de Ambulanță și SMURD prin Programul Național de Dotare cu Ambulanțe.
Înlocuirea treptată a parcului actual de ambulanțe
1 ambulanță pentru fiecare comună
Întărirea programelor de prevenție prin introducerea obligativității ca orice proiect de reabilitare de școală să includă și reabilitarea cabinetului medical școlar sau de medicină dentară, inclusiv acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente şi dotarea cu aparatură medicală specifică serviciilor medicale oferite.
Încurajarea dezvoltării centrelor de excelență și cercetare medicală, de diagnostic și tratament pe lângă universitățile și facultățile de medicină care vor putea atrage și specialiști care vor să revină în România.

II.CAPACITATE REDUSĂ DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

De cele mai multe ori, pacienții încearcă foarte multe tratamente/ consultații la diferiți medici, deoarece nu reușesc să identifice afecțiunea pe care o au, primind diagnostice diferite cu tratamente diferite, lucru care conduce fie la acutizarea afecțiunii, fie chiar la deces, în anumite cazuri. Astfel, s-a instituit practica că cel mai bun tratament este trenul spre București sau în străinătate.
Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale sau naționale, în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnostic, cât și pentru a doua opinie, onorariul medicului care deservește centrul fiind separat de serviciul medical în decontarea serviciilor medicale.
Dezvoltarea şi implementarea serviciilor e-health la nivel naţional prin fonduri nerambursabile.
Creșterea capacității de screening, prin fonduri nerambursabile, pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra sănătății publice: cancer col uterin, cancer mamar, cancer colo rectal, cancer prostată, cancer pulmonar, diabet zaharat, boli cardio vasculare, boli pulmonare cronice.
Creșterea capacității de screening preconcepțional și prenatal prin fonduri nerambursabile.
Creșterea capacității de screening neonatal, prin fonduri nerambursabile, pentru depistarea malformațiilor congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și fibrozei chistice: screening puls oximetrie, screening genetică, fibroză chistică.
Creșterea capacității de screening, prin fonduri nerambursabile, a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză.
Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5-9 ani, prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină.

III.MEDICAMENTE

Medicamentele sunt considerate fie prea scumpe pentru veniturile populației, în special dacă ne referim la pensionari, fie inaccesibile, dacă vorbim de lipsa medicamentelor de ultimă generație (chiar dacă dispun de venituri, cetățenii nu găsesc medicamente pentru boli autoimune, cancer, hepatita C etc).
Rezultatul: cetățenii beneficiari de rețete compensate, pentru că nu reușesc să găsească medicamentele sau prețurile acestora sunt foarte mari, fie ajung să plătească integral medicamentele, fie renunță la o parte din ele, fie renunță la unele definitiv, fapt ce conduce la agravarea stării de sănătate. Bolnavii cronici (ex: cancer) fie își procură medicamentele din străinătate, fie renunță la ele, ceea ce conduce la deces.
Program național prin care, pentru fiecare boală, fiecare pacient va avea la dispoziție un medicament gratuit pentru afecțiunea sa.
Introducerea contractelor pentru programele naționale de tip cost – volum – rezultat (cel mai mic cost – acces egal pentru toți pacienții – plata în funcție de rezultatele terapeutice și/sau îmbunătățirea calității vieții).
Elaborarea şi actualizarea periodică a Catalogului Naţional al Medicamentelor, (care există acum) în vederea asigurării predictibilităţii pentru pacient şi producator.
Elaborarea Catalogului Național al Dispozitivelor Medicale și al Materialelor Sanitare (nu există acum), inclusiv cele de ultimă generație, pe specialități/afecțiuni, și a prețurilor maximale, și publicat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, după modelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană.
Introducerea finanțării programului “Inovaţie în sănătate”, prin punerea la dispoziţia pacienţilor a celor mai noi metode terapeutice, biotehnologii cu eficienţă ridicată şi tratamente din ce în ce mai specializate în vindecarea anumitor maladii, cu un impact semnificativ în rândul populaţiei si asigurarea tratamentelor pacienților cu boli rare, în vederea creşterii speranţei de viaţă şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.
Reglementarea prin lege și controlul suplimentelor alimentare.
Asigurarea pieţei cu medicamentele necesare pacientului la momentul nevoii lui.
Dezvoltarea Companiei Unifarm, ca principală instituţie cu atribuţii de import şi distribuţie a medicamentelor şi în vederea asigurării continuităţii aprovizionării şi desfacerii acestora către populaţie.

IV.RESURSA UMANĂ DE SPECIALITATE

Lipsa cadrelor medicale (medici, asistente, personal auxiliar) a condus la tragedii sau accidente (ex: maternitatea Giulești) sau, în anumite situații, la decese ale pacienților, pentru că nu au existat cadre medicale să analizeze situația acestora. De asemenea, salarizarea slabă a acestora și tentația unui loc de muncă bine plătit în străinătate conduc la un exod al personalului medical în străinătate.
Rezultatul este un sistem medical cu deficit de personal, care determină nemulţumirea pacienţilor şi a profesioniştilor din sistem.
0 % impozit pe venit pentru medici începând cu 1 ianuarie 2019
Asigurarea formării unui număr adecvat de categorii de personal medical, cu preponderenţă pentru acele specialităţi care înregistrează un deficit.
Reformarea rezidenţiatului în ceea ce priveşte admiterea, pregătirea şi obţinerea calificărilor de specialist.
Asigurarea unor condiţii mai bune în vederea înfiinţării de cabinete medicale în zonele defavorizate sau în proximitatea unei zone populate de un număr semnificativ de cetăţeni care nu beneficiază de acces facil la servicii medicale.
Coordonarea activităților de formare, dezvoltarea carierei, stabilirea necesarului pentru toate categoriile de personal medical vor fi făcute de Centrul Național de Resurse Umane în Sănătate, în subordinea Ministerului Sănătății, în colaborare cu Colegiile și Ordinele Profesionale din sănătate și instituțiile academice medicale. Vom avea astfel un Catalog Național al Profesioniștilor din Sănătate care va sta la baza fundamentării necesarului de formare de profesioniști.

V.MAI MULȚI BANI PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE

Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015-2017.
Introducerea unor programe noi, cum ar fi, spre exemplu, depistarea bolilor cardio vasculare cu risc major, pornind de la patologia hipertensivă (hipertensivul cu valori mari și risc crescut).

VI.CADRUL INSTITUȚIONAL

Operaționalizarea și utilizarea Dosarului Electronic al Pacientului care va cuprinde toate datele de sănătate și care va sta la baza Registrelor Naționale pentru fiecare patologie în parte. Această activitate va sta la baza fundamentării transparente și predictibile a sumelor necesare serviciilor medicale și programelor de sănătate.
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în sistemul de sănătate publică, ca suport pentru sistemul informaţional, care să permită interoperabilitatea aplicaţiilor informatice existente şi viitoare, pe baza unei arhitecturi integratoare, în vederea utilizării eficiente a informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi managementul sistemului.
Crearea cadrului instituţional pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite în sistemul de sănătate. Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate va defini standarde minimale de calitate pentru toate categoriile de furnizori de servicii medicale (medicina de familie, ambulator, spitale, instituții medicale de îngrijire postspitalizare).
Adoptarea Legii sănătăţii cel târziu la 31 decembrie 2018.