Maricela Cobuz
  • Deputat PSD de Suceava, Circumscripția electorală nr.35

Educația privind sănătatea alimentației a devenit prioritară pentru elevi, prin intrarea în vigoare a Legii 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Parlamentul României a adoptat un proiect de lege prin care impune Ministerului Educației Naționale să elaboreze o strategie privind educația pentru sănătate și nutriție, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Inițiativa îmi aparține prin inițierea unui proiect legislativ în care se introduc în școli orele de Nutriție și educație nutrițională.

Strategia privind educația pentru sănătate și nutriție va fi elaborată, conform legii, până la data de 31 decembrie 2019 și va fi transpusă în planurile-cadru de învățământ începând cu anul școlar 2020-2021.

Legea 38/2019, care unește mai multe propuneri legislative, mai prevede organizarea învățământului la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale. De asemenea, pentru copiii cu dizabilități locomotorii, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfășura într-o sală de clasă situată la parterul unității.

Tot în baza legii, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat vor beneficia lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Print Friendly, PDF & Email
Categorii: sanatate